Flipkart.com

Thursday, January 21, 2010

jazbaaton ke honey pe, na honey ka bhi khoob asar hota hai!
na hotey hain jab to ye khoob hotey hain, aur jab na hotey nahin to ye bhi nahin hotey!!